سایر مواد شیمیایی

  • Other chemical products

    سایر محصولات شیمیایی

    علاوه بر پلاستیک اصلی ، افزودنیهای اصلاح پوشش ، این شرکت به طور گسترده ای در زمینه وسیع تری گسترش یافته است تا بتواند دسته محصول را برای کاربران بیشتر غنی کند.

    این شرکت می تواند محصولات غربال مولکولی ، 6FXY را ارائه دهد

    (2،2-بیس (3،4-دی متیل فنیل) هگزافلوروپروپان) و 6FDA (4،4 ′-(هگزا فلورویسوپروپیلیدن) انیدرید دیفتالیک).