مواد افزودنی پوشش کلی

  • YIHOO General coating additives

    YIHOO مواد افزودنی پوشش عمومی

    تحت شرایط خاص ، پوششها و رنگها مانند رنگهای بیرونی ، رنگها ، رنگهای اتومبیل ، روند پیری را تسریع می کنند ، پس از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض اشعه ماوراء بنفش ، پیری نور ، اکسیژن حرارتی.

    م effectiveثرترین راه برای بهبود سطح مقاومت در برابر آب و هوا ، افزودن آنتی اکسیدان و تثبیت کننده نور است که می تواند اکسیداسیون رادیکال های آزاد را در رزین پلاستیک ، تجزیه پراکسید هیدروژن و جذب رادیکال های آزاد را به طور موثری مهار کند تا محافظت طولانی مدت برای رزین پلاستیکی ، و از دست دادن براق ، زرد شدن و پودر شدن پوشش تا حد زیادی به تاخیر می اندازد.